Om Frederikshavn træskibslaug

Frederikshavn Træskibslaug

Frederikshavn Træskibslaug er en interesseforening for ejere og andre med interesse i alle typer træbåde i Frederikshavn kommune. Foreningens formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet i Frederikshavn kommune, samt formidle træskibenes historie, deres egenskaber og deres fordele frem for de moderne bådtyper.

Hvorfor nu sådan en forening?

Træbåde bliver et mere og mere sjældent syn i vore farvande. Og da træbåde er en meget væsentlig del af vores maritime kulturarv synes vi det er vigtigt at de få både, der er tilbage, bevares for eftertiden. Ligeledes synes vi det er vigtigt at der bygges nye, så man også i fremtiden kan nyde synet og forskellighederne ved den slags både. For der er jo ikke to træbåde der er ens.

Hvilke aktiviteter har vi så i foreningen?

Vores mål er at mødes en gang om måneden - dem der har lyst og kan - for at sludre lidt sammen. Ligeledes vil vi forsøge at lave udflugter til de forskellige havne i kommune og nærområde. Vi vil forsøge at møde op når der er aktiviteter i kommunens forskellige havne, så vi kan vise bådene frem og fortælle lidt om dem, deres historie og glæderne ved at eje og bruge en træbåd. Ligeledes er det vores mål at hjælpe hinanden og andre med træbåde, hvis der er spørgsmål til hvordan en sådan båd vedligeholdes og behandles.

Historien

Danmark er et foreningsland. Alle laver en forening om det, der står deres hjerte nær. Og sådan er det også gået i dette tilfælde.

 

Idéen, til en forening for mindre træbåde, opstod engang i det tidlige efterår 2008. Vi havde længe gået og snakket om at antallet af den slags både langsomt bliver mindre og mindre. Og det er vi jo nogen der synes er både synd og skam. Problemet er nok flersidigt. Dels er der mange der tror at det er både meget dyrt og meget besværligt at vedligeholde den slags både. Og dels er der, i vore dage, ikke rigtig prestige i "kun" at sejle i træbåd, om den så er af ældre eller yngre dato.

 

Derfor besluttede vi at vi ville forsøge at få en lille forening op at stå. En forening der dels kan tale træbådenes sag og dels være samlingssted for ejere af den slags både.En forening hvor man kan udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med de problemer der kan opstå i forbindelse med køb og vedligeholdelse af den slags både.En forening hvor man kan henvende sig hvis man bliver ejer af en træbåd af den ene eller den anden slags, og enten kommer i problemer, eller bare gerne vil være en del af fællesskabet omkring den slags både.

Der blev så afholdt et møde i det sene efterår 2008, hvor interesserede kunne møde op. Det resulterede i at vi besluttede at holde stiftende generalforsamling lige i begyndelsen af 2009. Denne generalforsamling mundede så ud i at foreningen "Frederikshavn Træskibslaug" blev dannet den 10. februar 2009.
Nu er foreningen så en realitet. Vi er pt. ikke mange medlemmer, men vi håber at antallet vil vokse efterhånden som vores lille forening bliver kendt rundt omkring i kommune og opland.

 

Interesseret?

Skulle nogen være interesseret i at læse laugets få vedtægter kan de læses her: Vedtægter

Hvis nogen skulle være yderligere interesseret i laugets gøren og laden kan vi kontaktes på mail. Bare klik ind på siden "Kontakt".

Info om foreningen

 

Herunder finder du nogle få generelle informationer om foreningen.

 

Bestyrelsen

Formand: Birger B. Pedersen
Telefon: 20493774 email: birger-bp@webspeed.dk

Næstformand: Brian L. Nielsen

Kasserer: Henrik Nielsen

1. suppleant: Jørn Søndergaard

2. suppleant: Kresten Hansen

Kontingent

Indmeldelse og første års kontingent: 250 kr.

Årligt kontingent: 200 kr.

Familie kontingent: 250 kr.

 

Yderligere oplysninger om foreningen kan fås ved henvendelse til formanden.

 

Klubmøder

Vi forsøger at afholde et klubmøde første tirsdag i hver måned.

Møder og andre sammenkomster vil blive oplyst i kalenderen.

 

Sponsorer

Skulle nogen have lyst til at bidrage til det gode formål, vores forening står for, tager vi meget gerne imod både små og større sponsorgaver. Sponsorer vil komme med her på siden med reklamebanner som tak.

 

 

Organisation

Formand: Birger B. Pedersen
Næstformand: Brian L. Nielsen
Kasserer: Henrik Nielsen

Om

Siden her er lavet for at fortælle lidt om vores lille forening. Tøv ikke med at kontakte os hvis vores lille forening kunne være noget for dig.

Sociale medier

Kontakt